Krátké zamyšlení: Nesvítím jenom proto, abych svítil.

Včera večer jsem sledoval, jak Chase Jarvis online odpovídá na dotazy fotografů o různých aspektech fotografování. Chase se dotkl businessu, vybavení, produkce, inspirace, umění etc. Co mě ale osobně nejvíce zaujalo, byla jeho odpověď na otázku o světle a zábleskových zařízeních. Samotná otázka ani celá odpověď není v tuto chvíli podstatná...

...Chase mimo jiného řekl: "...nesvítím jenom proto, abych svítil...".

Hned se mi v tu chvíli rozsvítila v mysli malá žárovička připomínající mi dobu, kdy jsem si pořídil svůj první blesk, stojan a difůzní deštník. Bylo to období, kdy jsem fotil úplně všechno s bleskem, aniž bych dvakrát přemýšlel, jestli by nebylo lepší pro danou fotku užít přirozené světlo. Třebaže výsledné fotografie nebyli špatné a moji klienti s nimi byli spokojeni, problém byl v tom, že jsem svítil, jenom proto, že jsem mohl. 

Na jednu stranu mé jednání dávalo smysl, protože jsem si práci s bleskem potřeboval osvojit, ale na druhou stranu nic se nemá přehánět, že?! Trochu mi to připomíná známou větu o porušování pravidel: "Pravidla jsou od toho, aby se porušovala." Téměř žádná učebnice o fotografování ji nepostrádá a není se čemu divit, je to skvělá rada. Ale stejně tak, že bychom neměli svítit jenom proto, že můžeme, neměli bychom porušovat pravidla jenom proto, že to někdo píše v knize nebo na webu o fotografování. 

Osobně se nebojím pravidla porušovat, ale snažím se je porušovat jenom, když vím/"vidím" proč a jsem si vědom efektu, který mi to přinese. Podobně to formuloval i John Cornicello v našem interview, vzpomínáte?

Například "přepálené" fotografie je jedno z polarizujících témat. Od té doby, kdy jsem zhruba ve 13 nebo 14 letech fotil s jedním z prvních digitálních fotoaparátů od Sony, do kterého se vkládaly 1,44MB diskety, jsem se začal dovídat, že fotografie nesmí být přepálená. Toto přesvědčení jsem v sobě měl hezkou řádku let. Nicméně jsou situce, kdy "přepálená" fotografie vytvoří mnohem lepší umělecký dojem a atmosféru, než kdyby byla "nepřepálená". Avšak toto rozhodnutí bych měl udělat předtím, než zmáčknu spoušť mého fotoaparátu a ne potom, když sedím u počítače. Obhajovat špatně exponovanou fotografii "uměleckým dojmem" není to samé jako cílevědomé porušení "pravidla". A podobných příkladů by se dalo nalézt více, že?!

Na závěr bych rád dodal, že s dnešními fotoaparáty je skoro každý schopen, čas od času, vytvořit skvělou fotografii, aniž by nutně věděl, co dělá. Ale dobrý fotograf je schopen vytvořit skvělou fotografii na požádání a opakovaně. :)