Javier Manzano - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Mám radost, že i dnes, jako každé úterý, vám mohu přinést další skvělou odpověď/radu jednoho z nejlepších fotografů, kteří chodí mezi námi. Má otázka je vždy stejná: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?", ale odpověď má každý fotograf svou. Minulý týden se s námi o tu jeho podělil fotograf MADS NISSEN a dnes mám to potěšení představit vám fotografa jménem Javier Manzano:

JAVIER MANZANO je profesionální fotograf z Mexico City, který se společně se svými rodiči v 18 letech přestěhoval do USA, kde mimo jiné vystudoval fotožurnalistiku a tvorbu dokumentárních videí na světem proslulém Brooks Institute of Photography v Santa Barbaře v Kalifornii. Díky životě v Mexiku i USA je Javier Manzano schopen vcítit se do obou kultur a přinášet často srdce-rvoucí snímky z pohraničí. Jeho tvorba již byla publikována v novinách jako The New York Times, The Los Angeles Times, Rocky Mountain News, kde Javier pracoval jako fotograf, a mnoho dalších. Poroty organizací jako World Press Photo jsou si velmi dobře Javierovy tvorby vědomy například tento rok obdržel třetí cenu za rok 2011 v kategorii General News. 

Fotografování však není jeho jediná aktivita Javier Manzano tvoří i dechberoucí dokumentární filmy, například tento o drogových kartelech a korupci v Mexiku mi bere slov...

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Upřímně, nenapadá mě pouze jedna věc, která ze mě udělala lepšího fotografa. Myslím, že to je spíše kombinace více věcí. Zaprvé bych řekl, že nikdo se nikdy nestane "mistrem fotografování". Focení je cesta, která tě vezme do dalekých míst uvnitř tebe samého. Vědět, kam chceš jít, je důležité, ale stejně tak je důležité experimentovat, dělat chyby, učit se z nich a posunovat limity tvého vlastního pohodlí. Nejlepší fotografové jsou ti, kteří jsou zcela posedlí jejich tvorbou. Učíš se vidět fotky když řídíš auto nebo jdeš po ulici a neustále vidíš snímky i bez fotoaparátu v ruce. K tomu poslednímu bodu: VŽDY měj fotoaparát s sebou. 50mm je nejbližší ohnisková vzdálenost blížící se tomu, jak naše oči vidí svět. Z hlediska fotovybavení je to skvělý začátek. Nejedná se o široký zorný úhel, a tak tě to nutí k přemýšlení o rámování scény, vrstvách fotografe i komponování. Nejvíce ze všeho věř sám v sebe. Věř, že máš co říct a řekni to hlasitě svoji tvorbou.

Více informací a skvělé fotografie naleznete na javiermanzano.com či a videa na vimeo/javiermanzano.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Also today, like every week on a Tuesday, I feel very fortunate that I can share another wonderful answer/advice from one of the best photographers walking among us. My question is always the same: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" But the photographer's answer is unique every single time. Last week MADS NISSEN shared his amazing advice with us and today I am honored to introduce you to another great photographer Javier Manzano:

JAVIER MANZANO is a professional photographer born and raised in Mexico City. When he was 18 years old he moved with his family to the USA where Javier studied photojournalism and production of documentary videos at the world renowned Brooks Institute of Photography in Santa Barabara, California. Thanks to living in two counties Javier is able to be understanding of the American as well as Mexican culture which helps him to make breathtaking photographs on the border of the two and share them with the world. His work has already been published in newspapers like The New York Times, The Los Angeles Times the Rocky Mountain News (where he worked as a staff photographer) and many more. Also organizations such as World Press Photo are well aware of Javier's work and for example this year (2011) one of his photographs was awarded a 3rd place in the General News category. 

Nonetheless photography is his only "thing", though. Javier Manzano also makes captivating documentary films with the potential to change the world such as this one which is about the Mexican drug cartels, corruption and more:

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

To be honest, nothing comes to mind as the one thing that made me a better photographer. I guess it's a combination of things. Firstly, I would say that no one ever becomes a "master of photography". Photography is a journey - it's a journey that takes you to faraway places within yourself. Knowing where you want to go is important, but it is equally important to experiment, make mistakes, learn from them and push the limits of your own comfort zone. The best photographers are the ones who are utterly obsessed with their work. You learn to see photos as you drive a car, walk the streets, framing objects even if you don't have a camera in hand. To this last point, ALWAYS have a camera with you. A 50mm lens is the closest to the way our eyes see the world. It is a great starting point as far as gear goes. It is NOT a wide angle so it forces you to think in terms of framing, layering and composing pictures. Most of all, believe in yourself. Believe that you have something to say (and say it loudly with your work).

More information about Javier Manzano and his wonderful photographs can be found on his website: javiermanzano.com and the films on vimeo.com/javiermanzano.