Ami Vitale - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Mile rád vás opět vidím u dalšího článku oblíbeného projektu THE BEST FOTO "THING", ve kterém se s vámi jedni z nejlepších fotografů a fotografek světa dělí o jejich odpověď/radu na moji jednu otázku o fotografování. Jak víte, má otázka je vždy stejná a zní: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa/ku?", odpověď je ale pokaždé osobní a unikátní. Věřím, že tento projekt je užitečný jak pro fotografy, co se učí z těchto odpovědí, tak i pro ty, co odpovídají, protože když víme, co z nás dělá lepší fotografy, snadněji to zlepšujeme. Minulý týden se s námi o svou odpověď podělil fotograf TIMOTHY ARCHIBALD a dnes mám tu čest podělit se s vámi o odpověď další skvělé fotografky a také vám ji představit. Její jméno je Ami Vitale:

AMI VITALE je profesionální americká fotografka v současnosti žijící ve městě Missoula v Montaně, která se specializuje na dokumentování a sdílení jejího pohledu na život s celým světem. Ami Vitale je fotožurnalistka s kontraktem s časopisem National Geographic a kromě fotografování také pracuje na dokumentárním filmu o Bangladéši, píše knihu s příběhy za jejími fotografiemi a dokonce i učí ostatní fotografy na workshopech v USA, Evropě i Asii - např. v únoru a březnu 2012 ji najdeme v Santa Fe, kde bude učit National Geographic workshop

Než začala pracovat jako fotografka, studovala mezinárodní vztahy na Univerzitě v Severní Karolíně. Po škole si našla místo obrazového editora v Associated Press v New Yorku a Washingtonu D.C.. Ale nezůstala pouze u teorie a vydala se se svým fotoaparátem do světa. Do dnešního dne navštívila cca. 75 zemí a zavítala například i do České republiky, kde se podílela na dokumentování transportu čtyř nosorožců ze ZOO Dvůr Králové na Labem do přírodní rezervace Ol Pejeta v Africe.

To samozřejmě nebyla jediná fotostory, na níž pracovala. Například za podpory Alexia nadace pro světový mír odjela tvořit do západní Afriky, Canon Female Photojournalist Award ji poskytli grant na tvorbu v Kašmíru, dále získala například grant od Magnum Photos - tzv. Inge Morath Award.

Její fotografie dokumentující různé kultury světa či mezinárodní zprávy se objevily v periodikách jako National Geographic, The New York Times, The Los Angeles Times, Newsweek, The Smithonian, Time atd. asvé nejlepší kousky vystavovala v muzeích a galeriích ve Francii, Polsku a New Yorku a i organizace jako National Press Photographers Association, World Press Photo, PDN magazín nenechávají fotografie od Ami Vitale bez povšimnutí.  V roce 2003 získala 2. a v roce 2005 3. místo ve World Press Photo, dále získala Lucie Award, NPPA ji jmenovala the Magazine Photographer of the Year a mnoho dalších.

Při pohledu na její fotografie má člověk pocit, jako by stál v místě jejich pořízení a prožíval to, co fotografka Ami Vitale prožívala, když je pořizovala. A třebaže se setkala s akty lásky i násilí, vždy byla schopna podat jasně, něžně a laskavě.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" odpověděla:

Není to jedna věc, kterou jsem udělala, ale spíše uvědomění si, že dokumentární fotografie nikdy nebyla o cestování nebo dokonce ani o tvorbě krásných fotografií. Je o přibližování se k lidem, poslouchání a intimním pozorovaní jejich života ve světě, ve kterém žijeme. Je to také o ukazování pokory a respektování lidí, přírody a světa, o který se všichni dělíme. Viděla jsem mnoho chudoby, občanských nepokojů a destrukcí života. Co je ale důležitější, byla jsem také svědkem nadpřirozené krásy a trvalé síly lidského ducha. Nemyslím si, že vídáme dostatek silných a inspirujících příběhů, třebaže jich je stále dost, které nebyly řečeny. Mým cílem je jejich vyprávění.

Více infomací o Ami Vitale a její skvělé fotografie naleznete na její webové stránce: amivitale.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Welcome and thank you for visiting this blog about photography to read another post from the favorite series called THE BEST FOTO "THING" project in which the best photographers of our time share their answer to my one photography question with us. The question is always the same: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", but each photographer's answer/advice is always very personal and unique. I believe this project helps the aspiring photographers as well as the ones answering my one question because articulating the "thing" making us better at what we do makes it easier for us to improve. Last week a photographer TIMOTHY ARCHIBALD shared his answer with us and today I have the honor to share another amazing answer and to introduce you to a wonderful photographer Ami Vitale:

AMI VITALE is a professional american photographer currently based in the city of Missoula in Montana who specializes in documentary photography and sharing her unique point of view on life and the people with the world. Ami Vitale is a photojournalist with a contract with National Geographic magazine. Besides making photographs she is also working on a documentary film about Bangladesh, writing a book featuring the stories behind her images and she also regularly teaches at workshops in the USA, Europe and Asia - in February and March 2012 we will find her at the Santa Fe National Geographic Workshop.

Before she started working as a photographer Ami Vitale received her degree in International Studies from the University of North Carolina. After school she worked as a picture editor at the Associated Press in New York and Washington D.C. But the "theory" was not enough so she's taken her camera and gone to travel the world. Ami Vitale has already visited cca. 75 countries and one of them is the Czech Republic where she documented the transport of the 4 Rhinos from the Dvůr Králové nad Labem ZOO to the natural reservation Ol Pejeta in Africa.

Of course it was not her only photostory. For example she went to document the life in West Africa with the support of the Alexia Foundation for the World Peace, Canon Female Photojournalist Award offered her a grant so she could go to Kashmir and make photographs there. Ami Vitale also got a grant from the Magnum Photos - the Inge Morath Award. 

Her photographs documenting various cultures and international news were published in periodicals such as National Geographic, The New York Times, The Los Angeles Times, Newsweek, The Smithonian, Time etc. and some of her best work were exhibited in galleries and museums in France, Poland and New York. Moreover organizations such as National Press Photographers Association, World Press Photo, PDN magazine, ... are well aware of the Ami Vitale photographs - in 2003 awarded 2nd and in 2005 3rd place award by the World Press Photo, received the Lucie Award, named the Magazine Photographer of the Year by the NPPA etc.

When I am looking at the Ami Vitale photographs, it's like I am standing right there with her while she was making the photos. In her photographs nne can see she encoutered violence as well as beauty but whatever the subject her photos are always very tender, graceful and have a great narrative of the people and the places she visited.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

There is not one thing I've done but rather a realization that documentary photography has never been about the traveling or even about making beautiful images. It's about getting close to people, listening and looking intimately at life and the world we live in. It's also about showing humility and respecting people, nature and the world we all share.  I've seen a lot of poverty, civil unrest and destruction of life, but more importantly, I've also witnessed surreal beauty and the enduring power of the human spirit. I don't think we see enough powerful and inspiring stories despite the fact that there are so many left untold. My goal is to tell these stories.

You can find more information about Ami Vitale and her wonderful photographs at here website: amivitale.com.