Timothy Archibald - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

S radostí vás opět vítám u dalšího článku z THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém se ptám úspěšných fotografů z celého světa, na jednu jedinou otázku o fotografování a pak se o jejich odpovědi dělím s vámi, každé úterý zde na odcloněno.com blogu o fotografování. Má otázka je vždy stejná a zní: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Odpověď každého fotografa či fotografky je však unikátní a s každou další odpovědí/radou máme zase o kousek blíže k lepším fotografiím. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď fotograf RONY ZAKARIA a dnes mám pro vás dalšího skvělého fotografa jménem Timothy Archibald:

TIMOTHY ARCHIBALD je profesionální fotograf specializující se na fotografování lidí pro editorial i komerčně s letitou praxí v oboru, který žije v San Franciscu v Kaliforniii, USA. S fotografováním začal jako teenager, ve 14 letech, kdy díky své zálibě získal "licenci" pro poznávání nových lidí a navštěvování světa, ve kterém se běžně nepohyboval. Po absolvování školy a získání titulu v umění, Timothy Archibald začal pracovat jako fotograf pro noviny, kde se pohyboval po boku novinářů, jejichž umění se slovem jej vždy inspirovalo.

A to byl i jeden z důvodů, proč začal pracovat na svých osobních projektech, kde mohl kombinovat jak své fotografie, tak i psané slovo. V roce 2005 publikoval knihu s názvem Sex Machines: Photographs and Interviews shrnující jeho pouť za vynálezci těchto netradičních strojů. Minulý rok (2010) publikoval další knihu, tentokrát s názvem Echolilia, ve které se s celým světem podělil o fotografie svého vlastního syna Elijah, trpícím autismem. K této knize jej mimo jiné inspirovala i touha po odhalení vnitřního světa svého prvorozeného syna.

Kromě osobních projektů Timothy Archibald tvoří fotografie i pro klienty od firmy Apple po výrobce sladkostí Skittles. Jeho fotografie se objevují v periodikách jako American Photography Annual, The New York Times, Newsweek, GQ, The New Yorker i v galeriích po celém světě například The Australian Center for Photography, Zephyr Mennheim Gallery v Německu či Videotage v Hong Kongu.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, do níž jsem investoval, bylo studium a internalizace historie fotografování... a bytí si toho vědom od počátku mé kariéry. Mít možnost disponovat s dobrou znalostí tvorby, která nás nasměrovala tam, kde jsme dnes, umožnilo mé vlastní tvorbě, aby byla informovaná testem času. Fotografování je plné trendů a triků, které mohou rychle odvést naši pozornost od toho, co je důležité a co umožňuje naší tvorbě, aby rostla a utvářela se. Povědomí o tvorbě, která tu s námi po věky byla, mi dovolilo zkusit mít vzorek toho v mé vlastní tvorbě, i kdyby jenom minimálně. Jsme v době, kdy vidíme mnohem více obrázků, než kdykoliv jindy a díky tomu jsme lepší. Vkládání času do tvorby, která tvoří naši historii nám pomáhá navigovat v současné strži obrazů. A nebo alespoň mě to pomáhá navigovat.

Pro více informací a fotografií dnešního fotografa navštivte www.timothyarchibald.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I am glad you decided to spend the time today to visit and read this new article of THE BEST FOTO "THING" project, in which I am asking successful photographers from all over the world one and only photography question and then it makes me happy to share the answers here with you. The question is always the same: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", however the answers are unique and with each and every one we are one more step closer to making better photographs. Last week RONY ZAKARIA shared his wonderful answer with us and today I have another great photographer for you. His name is Timothy Archibald:

TIMOTHY ARCHIBALD is a professional photographer based in San Francisco, CA, with years of experience in the industry and who specializes in photographing people (commercially and for editorial as well). As a teenager at the age of 14 he started making photographs and discovered that photography gives him a "license" to meet new people and to visit places and worlds where he's never been before. So after graduating college and leaving with an Art degree Timothy Archibald started to work as a newspaper photographer. He worked side by side with journalist whose artful use of words has always inspired him.

Eventually it was one of the reasons why he started to combine words with photography by doing personal projects. For example in 2005 he published a book called Sex Machines: Photographs and Interviews showing his travels into the worlds of inventors of these unusual machines. Last year (2010) he published a book Echolilia capturing the world of his first born son Elijah who sufferes from autism.

Besides amazing personal projects Timothy Archibald also works with commercial clients such as Apple or Skittles and his photographs have been published in periodicals such as American Photography Annual, The New York Times, Newsweek, GQ, The New Yorker and shown in galleries all over the world e.g. in The Australian Center for Photography, Zephyr Mennheim Gallery in Germany or Videotage in Hong Kongu.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I've invested in really has been to study and internalize the history of photography...and be aware of it from the very beginning of my career. Having a keen knowledge of the work that has directed us to where we are now has allowed my work to be informed by the test of time. Photography is filled with trends and gimmicks that can be quick distractions from what is important to grow and nurture in the work. Having an awareness of the work that has been with us for ages has allowed me to try to have the fabric of that in my own work...even in just the smallest way. We are in an age where we see more images than ever, and we are better for it. Putting time into the work that built our history helps us navigate the the current storm of imagery, or it has helped me navigate.

For more information and photographs of today's photographer please visit his portfolio at www.timothyarchibald.com.