Rony Zakaria - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Mile rád vás vidím u dalšího vydání THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém vám přináším odpovědi resp. rady úspěšných fotografů a jak jinak než o fotografování. Otázku pokládám každému stejnou a vždy pouze jednu: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a odpověd je, jak víte, pokaždé unikátní. Sám se touto cestou o focení mnohému učím a poznávám nové fotografy. Ale nedělám to pouze pro sebe. Věřím, že i pro vás je tento projekt prospěšný a že vám pomáhá ve zdolání překážek na cestě k lepším fotografiím. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď výborný fotograf jménem JAVIER MANZANO a dnes mám pro vás dalšího skvělého fotografa jménem Rony Zakaria:

RONY ZAKARIA je profesionální fotograf z Jakarty specializující se na dokumentární fotografii a fotožurnalistiku. Fotografovat začal v roce 2005, když od své maminky dostal fotoaparát. Dlouho ale nezahálel, začal fotografovat a třebaže na vysoké škole studoval matematiku a informatiku, přidal si rok studia fotožurnalistiky na Galeri Foto Jurnalistik v Ankaře roku 2006. V současné době dokončuje post-graduální studium na Asijském centru pro žurnalistiku na Filipínách, nicméně Rony se nevěnuje pouze teorii, a tak má již za sebou mnoho publikací v The Wall Street Journal, THe New York Times, National Geographic Indonesia, International Herald Tribune etc., několik výstav i ocenění od organizací jako je NPPA (National Press Photographers Association).

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Věřím, že to je zpomalení věcí, všímání si více, poslouchání více a ne pouhé focení. Když je naše tempo příliš rychlé, máme tendenci věci opomíjet.

Více informací a hlavně fotografií dnešního fotografa naleznete na ronyzakaria.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

It is very nice to welcome you here today and like every Tuesday even today I have a new publication of THE BEST FOTO "THING" project for you. What is The Best Foto "Thing"? It is a project in which I am sharing the answers i.e. advice from the best photographers we have in the world right now. The photography question I ask them is always the same: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", but the answer is always unique. I myself am learning a lot about photography by doing this photography project and I like to get to know a new photographer every week, however I LOVE to share their stories and answers with you. I wish it could help you to overcome some of the obstacles every photographer faces on his way to being a better artist. Last week a wonderful photographer JAVIER MANZANO shared his answer with us and today I have another great photographer Rony Zakaria:

RONY ZAKARIA is a professional photographer based in Jakarta whi is traveling all over the world because he specializes in documentary photography and photojournalism. He started making photographs when he recieved his camera as a gift from his mom in 2005. And I like he didn't wait too long before he started to use it as a camera should be used. And even though he was studying Math and Computer Science at a university at the time he fell in love with photography. Of course he finished his studies, but also in 2006 Rony enrolled to study photojournalism for a year at the Galeri Foto Jurnalistik in Ankara and currently he is close to getting his masters degree at Asian Centre for Journalism in the Philippines. Nonetheless Rony's photography is not just a theoretical endeavor, his work has already been published in The Wall Street Journal, THe New York Times, National Geographic Indonesia, International Herald Tribune etc., exhibited in galleries and awarded by the NPPA (National Press Photographers Association) several times and he is aiming for the stars.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I believe it is to slow things down, to observe more, to listen more and not just taking pictures. When our pace is too fast we tend to miss things out.

You can find more information and photographs on his website: ronyzakaria.com.