Michael Freeman - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Moc mě těší, že vám dnes můžu představit dalšího skvělého fotografa a podělit se s vámi o jeho odpověď na moji jednu otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?". Minulý týden se o svou odpověď s námi podělil americký portrétní fotograf celebrit BRIAN SMITH a dnes mám tu čest přivítat mezi námi fotografa jménem Michael Freeman:

MICHAEL FREEMAN je profesionální fotograf z Velké Británie s více než 30letou praxí v oboru, který se specializuje na dokumentární fotografii i psaní knih nejen o fotografování, kterých publikoval přibližně 150. Fotograf Michael Freeman se o fotografování vždy zajímal, ale k domněnce, že by se mohl živit jako fotograf přišel až později. Po středním vzdělání studoval zeměpis na Oxford University a po studiích začal pracovat v americké reklamní agentuře v Británii. To ho ale po pár letech omrzelo, a tak koupil použité fotoaparáty a další základní foto vybavení a vydal se na dva a půl měsíce do Amazonie fotografovat. Po návratu jeho fotografie slavily značný úspěch a byly i publikovány na přední straně jednoho britského časopisu.

Michael Freeman se tedy rozhodl opustit jeho zaměstnání v reklamní agentuře a vydal se na cestu profesionálního fotografa, kterému se poštěstilo pracovat s významnými světovými vydavatelstvími a vydat 50 knih o fotografování pro ostatní fotografy, které byly přeloženy do 20 světových jazyků, a dále vydal cca. 100 knih s jeho fotografiemi nejen z Asie. Z jeho knih pro fotografy určitě znáte: OČIMA FOTOGRAFA: Kompozice pro lepší digitální fotografie, MYSLETE JAKO FOTOGRAF: kreativní myšlení pro lepší digitální fotografie a jeho novou knihu The Photographer's Vision: Understanding and Appreciating Great Photography, které rozhodně stojí za pozornost. 

Ale publikování knih není jeho jediná aktivita z hlediska fotografování. Fotograf Michael Freeman už přes třicet let, pracuje se Smithsonian magazínem, pro který cestuje po celém světě a tvoří úžasné fotografie.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Myslím, že ta nejlepší věc, kterou jsem udělal, bylo rozhodnutí se hned na začátku, když jsem opustil reklamní agenturu, abych se mohl fotografování věnovat naplno, abych se zaměřil na fotografování editorialu. A také následování, jak to jen šlo, mých vlastních nápadů a ideí, jako třeba cestování do částí světa, které mě fascinovaly a fotografování toho, co jsem shledával zajímavým, než abych se spoléhal na to, na co si mě najmou klienti.

Více informací a skvělé fotografie od dnešního fotografa naleznete na jeho blogu a osobním portfoliu.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I am very pleased I can introduce you to another great photographer and share his answer to my one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with you today. Last week an amazing celebrity portrait photographer BRIAN SMITH shared his amazing answer with us and this morning I am honored to welcome a wonderful photographer Michael Freeman:

MICHAEL FREEMAN is a professional photographer from Great Britain who has been making photographs for more than 30 years. He specializes in documentary photography and writing books of which he published about 150 titles. But although Michael Freeman was always interested in photography he was not interested in becoming a professional photographer earlier in his life. After high school he went to study Geography at Oxford University and after finishing his studies Michael Freeman went into advertising and worked for an american ad agency. Couple years later he was bored with working with the same clients over and over again so he bought a second hand camera and some basic photography equipement and traveled to the Amazon to make photographs. After he got back to the UK, his photographs were appreciated and published by a british magazine on the cover and inside the issue. 

At the time Michael Freeman decided to leave the ad agency and pursue his career as a professional photographer and through-out his successful career he has been fortunate to work with major international magazines and book publishers across the world. So far he published about 50 internationally beloved books about photography for photographers which were translated into 20 world languages and he also published about a 100 books featuring his photographs not only from Asia. Speaking of his photography books you are probably familiar with The Photographer's Eye: Composition and Design for Better Digital PhotosThe Photographer's Mind: Creative Thinking for Better Digital Photos and his latest book The Photographer's Vision: Understanding and Appreciating Great Photography which are all worth mentioning and our time. 

But publishing books is not his only activity regarding photography. Michael Freeman has also been working as one o their main photographers for the Smithsonian Magazine for whom he has been traveling and making beautiful photographs for more than 30 years now.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I think that the best thing I did was to take the decision right at the start, when I left advertising to take up photography full-time, to concentrate on editorial shooting and to follow, as much as possible, my own ideas, travelling to parts of the world that fascinated me and shooting what I personally found interesting, rather than relying totally on client's assignments.

You can find more information about him and his wonderful photographs on his blog and in his personal online portfolio.