Mads Nissen - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Vážení a milí fotografové, fotografky a přátelé fotografování, s radostí vás opět vidím u pravidelné rubriky THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém se ptám úspěšných fotografů na jedinou otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Minulý týden jsme tu měli skvělého fotografa jménem HOWARD SCHATZ a dnes mezi námi s radostí vítám fotografa, jehož jméno je Mads Nissen:

MADS NISSEN je profesionální fotograf z Dánska, jenž se zabývá fotožurnalistikou. Již během studia na vysoké škole si vydělával jako fotograf pro dánské národní noviny Politiken a poté, co v roce 2007 úspěšně absolvoval Danish School of Journalism, se specializací na fotožurnalistiku, a o dva roky později i Joop Swart Masterclass, se odstěhoval do Shanghaie. Následující dva roky pak v Číně fotografoval socioekonomický a politický vývoj pro časopisy jako Newsweek, Stern, Der Spiegel a Time. Nicméně po uplynulých pár letech v Číně a participaci na Nordic Masteclass pro mladé talenty, se vrátil zpět do Dánska, kde i dnes žije. V Copenhagenu tak učí fotožurnalistiku na Danish School of Journalism a také fotografuje pro národní noviny Berlingske.

Jeho fotografie byly oceněny mnoha poctami a cenami jako je třeba POYi, Danish Photo of the Year, UNICEF Photo of the Year, Manuel Rivera-Ortiz nadace pro mezinárodní fotografii a v neposlední řadě i World Press Photo, kde získal třetí místo v roce 2011 a mohl bych pokračovat.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal a která ze mě udělala lepšího fotografa bylo sdílení a učení se od druhých, zatímco jsem se hledal a zárověn věřil ve vlastní volbu a sny. Z mé zkušenosti jsem poznal, že nemohu růst sám, tak jako s ostatními. Ale předtím, než se snažím najít radu a inspiraci u druhých, potřebuji vždy najít sám sebe, aby má tvorba mohla být upřímná.

Více informací o dnešním fotografovi a jeho úžasné fotografie naleznete na jeho webu/portfoliu madsnissen.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Dear photographers and friends of photography, let me welcome you to our next "issue" of THE BEST FOTO "THING" project article in which I ask accomplished photographers from all over the world one photography question. And I truly appreciate you being here and that I can share their answers to the one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with you. Last week we had the wonderful HOWARD SCHATZ here and today I have the pleasure to introduce you to another great photographer Mads Nissen:

MADS NISSEN

is a professional photographer based in Denmark who specializes in photojournalism. Already while he was studying photojournalism at school, Mads Nissen worked as a staff photographer at the Politiken newspaper, but after he graduated with the distinction in Photojournalism from The Denmark School of Journalism in 2007 and then two years later after he fisnished the Joop Swart Masterclass he moved to Shanghai, where spent 2 years photographing socioeconomic and political developement for magazines like Newsweek, Stern, Der Spiegel and Time. After two years of living in China and attending the Nordic Masterclass for young talents, Mads Nissen has moved back to Denmark where he currently lives in Copenhagen. He also teaches at The Denmark School of Journalism and works as a staff photographer for the Berlingske newspaper there. His photographs have already been awarded several times with awards such as POYi, Danish Photo of the Year, UNICEF Photo of the Year, Manuel Rivera-Ortiz Foundation for International Photography, a 3rd place in World Press Photo for 2011 and many more.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have ever done that made me a better photographer has been sharing and learning from other people, while finding into myself and trusting my own choices and dreams... It's my experience that I can't grow much alone, but before seeking the advice and inspiration from other people, I need to seek into myself first for my work to be truly sincere.

You can find more information and wonderful photographs at his website/portfolio madsnissen.com.