FOTO MISE: Tipy o fotografování - Vyprávěj

Minulý týden ve středu jsem v souhrnu uplynulé foto mise uvedl nová "pravdla" foto misí na odcloněno.com, a proto dnes uvádím několik tipů o fotografování k zadanému tématu Vyprávěj, které končí příští týden. V naší flickr skupině jsem si všiml, že někteří z vás již přidali několik snímků, a tak jsem si půjčil snímek Petra Vyšohlída, která nejen mě vede k zamyšlení nad osudem vyfotografované slečny, ale i hezky ilustruje dnešní téma. 

Od pradávných dob si vyprávíme příběhy, jimiž si předáváme zprávy, zkušenosti a události z generace na generaci. Vyprávíme si v kruhu rodinném, s přáteli a často i s cizími, které jsme nikdy předtím neviděli. Ke sdílení užíváme různá média - ústy, gesty, písněmi a kresbami počínaje a knihami, fotografiemi a například filmy konče. A naše vyprávění se nemusí vždy zakládat na skutečnosti, abychom druhé upozornili na nebezpečí, vysvětlili určitý problém či je rozesmáli vtipnou situací, avšak sebelepší příběh dokáže ze vteřiny na vteřinu zabít i malá lež.

Fotografování bylo v době fotografování na film od lži ve většině případů oprostěno, avšak dnes, jak všichni víme, nemůžeme věřit mnoha "módním" fotkám. Chceme-li tedy, aby naše fotografie vyprávěli příběhy, neměly by diváka uvádět úmyslně v omyl. Co by ale naśe foto dělat mělo a co by na něm měl divák najít, aby snadněji pochopil vtip či krátkou historku, kterou se fotograf snaží říct? 

 

  • Vizuální projev emocí či citů umožňuje divákovi se vcítit do zachycené situace a snadněji přemýšlet nad osudem subjektů. Momentka i promyšlená fotografie jsou v tomto případě možné a dobře fungují. Občas je zachycení příběhu momentkou snadnější, avšak ne tak časté, jako když jsme schopni si scénu za pomoci předmětů, modelek, modelů, míst, emocí, kombinace barev, ... vytvořit.
  • Předtím, než si však přiložíme fotoaparát k oku a zmáčneme spoušť, zamysleme se nad tím, jaké story chceme naší fotografií říct. Nemusí se vždy jednat o román o několika snímcích, ale čím kratší příběh je, tím více specifický by vypravěč měl být. 
  • První, co diváka k fotografii často přitáhne je jasně definovaný subjekt, emoce, atmosféra a případně zpráva fotografa, o kterou se chce podělit s ostatními. Světlo ovlivňuje atmosféru a přímo i vyprávěný příběh, v příkladu nahoře relativně měkké světlo navozuje romanticky melancholickou atmosféru. 
  • Kombinace několika detailů, jako dívka sedící na pláži zahleděná do dálky a dvě vyšpapané cestičky často úplně stačí k tomu, abychom se podívali na fotografii a dotázali se sami sebe: "Co se tam děje?" Fotka nemusí být dramatická, avšak často fotka vyvolávající emoce jsou pro diváka lépe čitelné a zapamatovatelné.
  • Člověk na fotografii často divákovi dělá představení si příběhu snadnější, ale právě i jeho absence, nebo pouhý náznak ve formě stínu může mít stejnou moc. Na druhou stranu zahrnutí více lidí i jejich vzájemných vztahů vytváří více potenciálních verzí vyprávění.
  • Dobrá fotografie s příběhem člověka vtáhne do děje, ale stále mu nechá dostatek prostoru pro jeho vlastní představivost. Mnohdy právě to, co ze záběru vynecháme diváka přivádí na cestu fantazie a přemýšlení nad tím, co se asi na místě děje či dělo. Například smutná holčička s maminkou otočenou zády a pohozeným kolem v pozadí nás přivádí k zamyšlení: "Co se stalo předtím, než fotograf zmáčkl spoušť?"
  • Pokud se na snímek podíváme a dokážeme napsat krátký odstavec nebo jen větu o tom, co se na ní dělo či děje, fotografie pravděpodobně vypráví nejeden příběh.
  • A nakonec: nezapomínejme i na konečné zpracování fotografie na počítači, zaměřme se na hlavní subjekt a jeho příběh. Celý proces upravování barev, ostrosti, kompozice, atmosféry, ... by měl začít právě u hlavní pointy a toho, co chce její autor říct. Samozřejmě je možné fotku upravit a historku hledat pak, ale z mé zkušenosti to nefunguje tak spolehlivě, jako kdyź je tomu obráceně.

 

Doufám, že vám několik těchto tipů pomůže tvořit lepší fotky a já už se těším na příští týden, až je uvidím ve flickr skupině na téma současné foto mise: Vyprávěj!