Ryan Libre - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Doufám, že se užíváte skvělý den a že k jeho zpříjemnění patří i čtení dnešní THE BEST FOTO "THING" rubriky, v níž se skvělých a úspěšných fotografů ptám pouze na jednu otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Věřím, že tato otázka má potenciál zajít do hlouby fotografovy duše a její zodpovězení pomoci jemu samotnému, ale i druhým, být lepší ve fotografování. Minulý týden jsem měl tu čest podělit se s vámi o odpověď výborného fotografa jménem MICHAEL FREEMAN a dnes mám pro vás dalšího skvělého fotografa jménem Ryan Libre:

RYAN LIBRE je profesionální fotograf specializující se na dokumentární fotografii. Pochází ze státu Northern California v USA, avšak posledních 10 let žije v Asii, kterou nazývá svým domovem, jímž je v současnosti Thajsko (Chiang Mai) a Japonsko. Ryan Libre byl původně jedním z amerických vojáků, ale jak jeho tetování, tak i jeho duše volá po míru. Vyměnil tedy samopal za fotoaparát, vystudoval Peace Studies na univerzitě v Americe, zanedlouho získal grant od Pulitzerova Centra a vydal se do Asie mimo jiného dokumentovat 1-2 miliony velkou komunitu Kachin na hranici Myanmaru a Číny.

Jeho styl fotografování není pouze o pozorování lidí, ale Ryan Libre se často zdrží déle než "obvyklí fotožurnalisté", osobně pozná svůj subjekt i okolí, a proto se dostává do míst, kam se druzí nedostanou a jeho fotografie vystupují z řady - jsou velmi osobní a často dechberoucí. Dnes má dokumentární fotograf Ryan Libre za sebou mnoho skvělých fotografií, projektů, mezinárodních výstav, knih i ocenění jako například Nikon Inspiration Award. Musím se také přiznat, že mi je velmi sympatická jeho filozofie o fotografování: není to o penězích a vybavení, ale o lidech a místech, které fotografujeme.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Tou nejlepší věcí, jíž může člověk udělat, aby se stal lepším fotografem, je zaměření se na to, aby byl lepším fotografem. Zní to příliš jednoduše? Rád vysvětlím... Většina mladých fotografů se stará o to, aby se stali slavným a nebo publikováným fotografem. Přizpůsobují tak jejich styl, cíle a tématiku podle toho, co si představují, že jim přinese publikování či co je proslaví. Realita je ale o fotografování toho, co chceš a tak, jako to vidíš. To je ta nejlepší cesta a pravděpodobně ta jediná cesta k dosažení nejvyšší úrovně fotografování. Ti lidé, co přizpůsobují jejich styl a témata, se mohou fotografováním živit, ale pravděpodobně jejich fotografie nebudou mít dlouhotrvající dojem na lidi a ani je neproslaví.

Více informací o dokumentárním fotografovi jménem Ryan Libre i jeho skvělé fotografie naleznete na ryanlibre.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you are having a wonderful day and that reading THE BEST FOTO "THING" post is one of the ways to make your day even better. The best foto "thing" is a project about successful and great photographers who's answered my one photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" I believe this question has the potential to go deep into the photographer's soul and answering it may help himself/herself to be a better photographer as well as others. Last week I had the honor to share MICHAEL FREEMAN's answer and today I have another great photographer for you called Ryan Libre:

RYAN LIBRE is a professional photographer who specializes in documentary photography and who was born in Northern California, USA. However for the last 10 years he has been living in Asia which he calls home now. He is based near the village of Chiang Mai in Thailand and also in Japan. Before becoming a photographer Ryan Libre used to be a US soldier. But his tattoo and life philosophy called for peace, so he replaced his rifle with a camera, received a degree in Peace Studies at a university in the US and it didn't took a long time before he received a grant from the Pulitzer Center so he could travel to South East Asia and document the 1-2 million large Kachin community living at the border of Myanmar and China.

But his style of photography is not just about an "outsiders look" at things. Ryan Libre usually stays much longer than other photojournlists would so he can get to know his subject and the place very personally. Thanks to this approach he also gets to get to places the others cannot. His photographs are very personal and often breathtaking with the feeling of immediacy. To this day documentary photographer Ryan Libre has made thousands of beautiful photographs, published several projects, books and international exhibits, his work was awarded Nikon Inspiration Award and he is not about to stop. I am very much inclined to his philosophy about photography - it is not about the money and the gear but the people, places and love. He calls himself and amateur for a reason.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing to become a better photographer is to focus on being a better photographer. Sound too simple?  let me explain... Most young photographers are concerned with becoming a famous or published photographer.  They adapt their style, goals and themes to what they imagine will get them published or make them famous.  The reality is taking photos of what you want, the way you see it is the best way, and probably the only way to reach the top tier of photography.  The people who adapt their styles and themes may make a living from photography but its very unlikely they will make a lasting impression or become famous.

You can find more information about documentary photographer Ryan Libre and his wonderful photographs at ryanlibre.com. And check out his TED interview: