Brian Smith - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

V kalendáři se nám opět objevilo úterý, a tudíž je čas na naši pravidelnou rubriku THE BEST FOTO "THING", ve které mám to potěšení podělit se s vámi o odpovědi resp. rady skvělých fotografů, kteří se pohybují na špičce našeho odvětví a často i udávají jeho směr. Minulý týden se s námi podělil o svou odpověď na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" fotograf RICK SAMMON, jehož odpověď byla krátká a přesto skvělá. Na dnešní den jsem se ale zvlášť těšil a nemohl se jej dočkat a jsem moc rád, že vám mohu představit fotografa jménem Brian Smith a podělit se s vámi i o jeho odpověď na moji otázku.

BRIAN SMITH je profesionální fotograf s více než 30letou praxí působící v Miami Beach na americké Floridě, kde se převážně specializuje na fotografování a tvorbu portrétů celebrit - známými herci počínaje a úspěšnými manažery konče. Publikace jedné z jeho fotografií v časopise se mu poprvé podařilo již ve dvaceti letech, když studoval žurnalistiku na Univerzitě v Missouri, kdy se jeho snímek objevil v LIFE magazínu. Dále však pokračoval ve zdokonalování se a po pěti letech Brian Smith získal Pulitzerovu cenu v kategorii Náhlých zpráv z Olympiády v Los Angeles.

Tím se však jeho kariéra nezastavila a ocenění za fotografickou tvorbu postupem času přibývaly a najdeme tak mezi nimi například první místo ve World Press Photo i Picture of the Year či jménování jedním z "New Faces in Photography" od American PHOTO magazínu. Snímky Briana Smithe byly publikovány na titulní straně časopisů jako American PHOTO, Popular Photography, Rangefinder, PDN - Portraiture Issue a uvnitř magazínů jako GQ, New York Times Magazine, Forbes, Sports Illustrated a mnoho dalších. Ale hlavně jeho umění nepřestává inspirovat, jako například jeden z jeho více současných projektů, který jste možná viděli, Art&Soul foto projekt, který asi mým nejoblíbenějším a který nedávno publikoval ve stejnojmenné knize.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Nauč se pracovat s lidmi. Pokud budeš fotografem, musíš vědět, jak se máš chovat ke všem typům lidí, rychle přečíst jejich osobnosti a vytvořit jejich portrét. Ta nejlepší rada, kterou jsem kdy dostal, byla, abych šel a vyfotil portrét 50 cizích lidí tak, aby o každém z nich odkrýval něco o tom, kdo jsou. To je cvičení, které dělám napříč mojí kariérou.

Více informací a skvělé fotografie fotografa jménem Brian Smith naleznete na briansmith.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

It is Tuesday today which means I have the perfect opportunity to share another great answer/advice to my one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" which the leaders of our industry are kind enough to share with me for THE BEST FOTO "THING" project. Last week a wonderful photograher RICK SAMMON shared his great advice with us and today I have the pleasure to to intruduce you another amazing photographer Brian Smith and share his answer with you.

BRIAN SMITH is a professional photographer based in Miami Beach, Florida with 30+ years of experience in the photography industry who specializes in making portraits of celebrities - from famous actors to successful executives. He was only 20 years old when one of his photographs was published in LIFE magazine. At the time Brian Smith was studying Journalism at the University of Missouri and he kept on working, studying and getting better at photography and didn't let this wonderful success stop him. So five years later he won the Pulitzer Prize in the Spot News category with a photograph he made at the Olympic games in Los Angeles. Obviously it was not the end of his career and Brian Smith has continued and still is making photographs.

The awards such as first place at the World Press Photo and Picture of the Year or being named one of the New Faces in Photography by American PHOTO keep on coming. Brian Smith's work has also been featured on the cover of magazines such as American PHOTO, Popular Photography, Rangefinder, PDN - Portraiture Issue and inside of magazines such as GQ, New York Times Magazine, Forbes, Sports Illustrated and many more. But the important thing is that his art inspires people. For example his Art&Soul photography project is one of my favorites of which you probably heard about and which Brian Smith recently had published as a beautiful book.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Learn to work with people. If you're going to be a photographer you have to know how to approach all types of people, quickly read their personalities and make a portrait of them. The best advice I was ever given was to go out and shoot portraits of 50 strangers in a way that reveals something about who they were. It's an exercise that I've done throughout my career.

You can find more information about Brian Smith and his wonderful photographs at briansmith.com.