Rodney Smith - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Inspirující fotografka TAMAR LEVINE se s námi podělila o svoji odpověď na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" minulý týden a dnes máme před sebou dalšího skvělého fotografa, jehož tvorba inspiruje nejednoho z nás. Jedná se o světem proslulého fotografa jménem Rodney Smith:

RODNEY SMITH je profesionální fotograf s mnohaletou praxí v oboru, který působí v New Yorku, USA. Jeho specializací je vnášení člověka do krajiny a přenášení snů na papír. Někteří jej nazývají komerční fotograf a jiní fine art či dokonce krajinářský fotograf. On se však cítí být prostě fotografem. Fotí s láskou a vášní. Má oko fotografa, vizi i co říct, což z něj dělá umělce, jehož tvorba nepřestane inspirovat fotografy i ostatní lidi po mnoho generací. Jeho fotografie jsou foceny pouze na film a nejsou tvořeny pomocí speciálních efektů, pokud tedy nepočítáme jeho úžasnou mysl a tvořivého ducha.

V 70. letech navštěvoval Yale University, kde studoval teologii. Ale mnohé asi nepřekvapí, že teologie nebyla jeho jedinou aktivitou. Rodney Smith také studoval fotografování u profesora jménem Walker Evans, který je známý tím, že revolucionizoval dokumentární fotografii. V současnosti fotograf Rodney Smith tvoří pro klienty jako BMW, Starbucks Coffee, American Express, IBM, the New York Stock Exchange, H.J Heinz, Merrill Lynch, VISA, The New York City Ballet, Ralph Lauren, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, The New York Times Magazine a mnoho dalších, ale nezapomíná ani na nové generace fotografů, a tak jej najdeme i na Santa Fe Photographic Workshopech v Novém Mexicu či na Yale University. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ironicky, ta nejlepší věc, kteoru jsem kdy udělal, abych se stal lepším fotografem, bylo kráčení po cestě, která, jak se ukázalo, neměla nic společného s fotografováním. Studoval jsem angličtinu a náboženství na vysoké škole a pak jsem ještě získal titul z Teologie v postgraduálním typu studia. Třebaže bys to mohl považovat za zvláštní, že něco technicky nesouvisejícího s fotografováním mi bylo velmi nápomocné, tak studium teologie mi pomohlo "zformovat mé city". Bez toho bych byl hromadou citů bez definice. Na počest Roberta Frosta, známého amerického básníka: "Nezvolená cesta je často nejvíc žádoucí."

Více informací o fotografu jménem Rodney Smith a jeho fotografie naleznete v jeho portfoliu či osobním blogu.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Last week an inspiring photographer TAMAR LEVINE shared her answer to my one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and today we have another great photographer, whose work inspires many of us, ahead of us. I am talking about the world-renowned Rodney Smith:

RODNEY SMITH is a professional photographer with many years of experience in the photography industry based in New York, USA. His specialty is to place people in landscapes and to put dreams onto paper. Some call him a commercial photographer others say he is a fine art or a landscape photographer, but he talks about himself as a photographer who makes photographs because he follows his passion and loves it. He has a photographer's eye, vision and something to say which makes him an artist whose work will not stop to inspire fellow photographers and other people for generations. Rodney Smith only shoots on film and his photographs are made without special effects - that is if we don't count his wonderful mind and creative spirit.

In the 70's he attended Yale University where he studied Theology, but, as it is probably not a big surprise to you, it wasn't his only activity there. Photographer Rodney Smith also studied photography there under professor Walker Evans who is known for revolutionizing documentary photography. Nowadays Mr. Smith makes beautiful photographs for clients such as BMW, Starbucks Coffee, American Express, IBM, the New York Stock Exchange, H.J Heinz, Merrill Lynch, VISA, The New York City Ballet, Ralph Lauren, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, The New York Times Magazine and many more, but he also does not forget about new generations of photographers so we can find him at the Santa Fe Photographic Workshops in New Mexico and at Yale University.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:  

Ironically, the best thing that I ever did to make myself a better photographer, was to follow a path that appeared to have nothing to do with photography. It was studying English and Religious studies in college and then receiving a degree in Theology in graduate school. Although you might think it strange that something unrelated technically to photography was very helpful to me, studying theology helped give "form to my feelings." Without it I would have been a mass of feelings with no definition. So in homage to Robert Frost, the famous American poet, the path not taken is often the one most needed.

You can find more information about Rodney Smith on his website/portfolio and his personal blog.