Jasper James - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Téměř každý fotograf, kterého jsme zde v THE BEST FOTO "THING" projektu zatím měli se s námi podělil o vcelku konkrétní odpověď. Například minulý týden RODNEY SMITH nám sdělil tu jeho, bezesporu výbornou. Odpověď dnešního fotografa není o nic horší. Je ale jiná. Jeho odpověď je taková, jakou má většina fotografů, a proto jsem se rozhodl ji také zařadit do tohoto projektu, abychom se nedostali až příliš daleko od reality. Musím říct, že dnešní fotograf mě jeho odpovědí vcelku potěšil. A o kom že to dnes mluvím? O fotografu jménem Jasper James:

JASPER JAMES je profesionální fotograf, jehož projekt "City Silhouettes" se objevil téměř na každém rohu současného internetu. Avšak tento britský fotograf a absolvent London College of Printing, který žil v Londýně, New York City a nyní v čínském Pekingu netvoří pouze fotografie siluet lidí s pohledem na velkoměsta světa. Jeho tvorba se skládá i z focení pro světem proslulé klienty a časopisy jako Vanity Fair, Ferrari, British Airways, Wrigley's, Volvo, Bosch, China Mobile, Marks and Spencer, Bank of China, Ritz Carlton, Travel and Leisure, Mens Journal, Telegraph Magazine a mnoho dalších. 

© Jasper James 2011 - City Silhouettes

© Jasper James 2011 - City Silhouettes

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

To je těžká otázka, na kterou nevím, jak odpovědět. Hádám, že jediný možný způsob, jak na ni odpovědět je, abych řekl: Následuj svůj instinkt, jelikož to je to, co vychází z nitra tvé životní zkušenosti. Avšak tvůj instinkt může být vychýlený a svést tě na nesprávnou cestu. Nejsem si vědom toho, co ze mě dělá lepšího, nebo horšího fotografa. Přál bych si, abych mohl odpovědět na tvoji otázku zajímavěji a zasvěceni, ale jsem tak nějak zaseknutý.

Více jeho fotografií a informací naleznete na jeho osobní webu a portfoliu na www.jasperjames.co.uk.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Almost every photographer who has already been featured here in THE BEST FOTO "THING" project shared quite concrete answer. For example RODNEY SMITH shared an excelent one last week with us. The answer of today's photographer to my one question is not as concrete as we are used to, nontheless it is as valuable as the other photography answers because it is an answer most of us have, which is why I decided to include it into this project so we don't wander to far from reality. I must say, this photographer pleased me with his reply. And who am I talking about? About the one and only Jasper James:

JASPER JAMES is a professional photographer whose project "City Silhouettes" has been featured in every place on the internet. However this UK photographer and graduate of London College of Printing who has lived in London, New York City and currently in Chinesse Beijing is not only making the beautiful silhouette photographs with exceptional cityscapes you can see in this article. He aslo works with world renowned clients such as Vanity Fair, Ferrari, British Airways, Wrigley's, Volvo, Bosch, China Mobile, Marks and Spencer, Bank of China, Ritz Carlton, Travel and Leisure, Mens Journal, Telegraph Magazine etc. and make beautiful photographs for them as well.

© Jasper James 2011 - City Silhouettes

© Jasper James 2011 - City Silhouettes

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

That is a tough question and one that I really don't know how to answer. I guess maybe the only way I can answer that is to say: follow your instinct, as that is coming from deep inside your life experience. But then again, your instinct might be off and lead you down the wrong path. I'm really not aware of what makes me a better or worse photographer from day to day. I wish I could answer your question in a more interesting or insightful way, but I'm kind of stuck.

You can find more photographs and information about today's photographer please visit his portfolio at www.jasperjames.co.uk.