fotografovani-praha-foto-expo-2014

odcloneno.com flickr skupina

rss-feed-odcloneno-fotografovani

Vyhledávání
Středa
IX292010

FOTO MISE: Nebojme se odmítnutí aneb lepší fotky každý týden

foto-mise-odcloneno-01

Byl jsem mile potěšen zjištěním, že máme zájem o vzájemné pomáhání si na cestě k lepší fotografii. Založil jsem tedy pro nás flickr skupinu odcloněno.com kam můžeme a (jak doufám) všichni budeme přidávat naše fotografie a každý týden diskutovat naše výtvory zde na webu.

Myslím, že bychom mohli zvládat zde každou středu zadat téma, do pondělí do večera nahrát na flickr a přidat do naší skupiny nové fotky a ve středu diskutovat resp. konstruktivně kritizovat a chválit naše výtvory. A samozřejmě také zadat nové téma na další týden. Je to reálné? Zvládneme to?
Ve flickr skupině jsem povolil i možnost diskuze, abychom mohli diskutovat různá témata týkající se fotografování, klást si otázky, navrhovat nová témata na příští týdny a hlavně hlasovat o výběru 1-5 fotografií pro konstruktivní kritiku, rady a chválu sem na odcloněno.com web.

 

Až se budete připojovat ke skupině, nelekejte se pravidel, které jsem tam vypsal. Jsou nutná pro ochranu nás autorů fotografií a také pomáhají předejití případným nesrovnalostem s publikováním fotek zde na blogu.

Teď už chybí jen zadat téma a začít fotit, že?! Jak téma zpracujete je jen a jen na vás a není důležité jestli použijete tu nejlepší a nejdražší zrcadlovku nebo foťák v telefonu. Podstatná je umělecká kvalita fotografie. Tentokrát jsem vybral téma já sám, ale na příště budu rád, když se na výběru budete také podílet v diskuzi "Téma příští FOTO MISE" na flickru.
Ještě jedna důležitá věc: cílem těchto foto misí je fotit a ne hledat v archivu již vyfocených snímků.
A abych vás dále nenapínal, téma naší první foto mise je: "V jednoduchosti je krása". 


Uzávěrka pro přidání fotek na téma "V jednoduchosti je krása" do flickr skupiny je pondělí 4.října 2010 ve 22:00 hodin. S chutí do toho!

 

« 12 skvělých iPhone foto aplikací | Main | Interview: fotograf a vizuální umělec Benjamin Heine - dnes už slavný "Picture vs Camera" »

Reader Comments (3)

Parádu, jdu to okouknout a třeba mě něco napadne k tématu :)

září 29, 2010 | Unregistered CommenterJapekar

Na vznik skupiny jsem se těšil, první věco co jsem tedy po najetí počítače udělal bylo zkontrolováni RSS čtečky, zdali na toto téma není příspěvek. A hle je. Snad bude zkvétat a bude se ji dařit.

září 29, 2010 | Unregistered CommenterTurek

Jsem rád, že máte také radost z nové flickr skupiny. :)

říjen 4, 2010 | Unregistered CommenterMichal Fanta

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>