Nemusí to být dokonalé, hlavně abychom fotili

S přístupem k internetu na každém našem kroku je to ještě lehčí, než když lidi museli do knihoven pro knihy či na stánky pro časopisy o fotografování. Neustálá konzumace informací, rad, tipů, triků, návodů na to, jak nejlépe fotografovat je až hrozivě snadná.

Zrovna jsem koukal jsem na creativeLIVE s Tamarou Lackey, která hned na začátku pronesla větu resp. radu, kterou jí dal Craig Swanson - jeden z hlavních lidí, jenž stojí za creativeLIVE:

Nemusí to být dokonalé, hlavně abychom šli správným směrem.

On jí samozřejmě radil, jak má přednášet před světovým obecenstvem, aby neřešila zbytečnosti a aby to běželo. Nicméně já jsem si jeho radu vyložil po svém a dal jsem si ji do souvislosti s fotografováním. Skoro mě až děsí, jak je snadné zůstat věčným studentem a ztratit velkou část života nekonečnou konzumací snadno dostupných informací. 

"Nezůstaň pouze u studování návodů a srovnávání těch nejlepších způsobů, jak fotografovat, ale FOTOGRAFUJ!", mi poslední dobou často zní hlavě a když jsem viděl článek na blogu A Photo Editor, musel jsem o tom už něco napsat. :) Myslím, že slova fotografa a malíře jménem Chuck Close, který třebaže nemluví o tom samém, perfektně rozšiřují dnešní téma:

 

The advice I like to give to young artists, or really anybody, is not to wait around for inspiration. Inspiration is for amateurs; the rest of us just show up and get to work. If you wait around for the clouds to part and a bolt of lightning to strike you in the brain, you are not going to make an awful lot of work.

All the best ideas come out of the process; they come out of the work itself. Things occur to you. If you’re sitting around trying to dream up a great art idea, you can sit there a long time before anything happens. 

Neboli:

Rada, kterou rád dávám mladým umělců nebo komukoli je, aby nečekali na inspiraci. Inspirace je pro amatéry, my ostatní se prostě objevíme a dáme se do práce. Pokud čekáte na to, až se mraky rozestoupí a blesk, vám se rozsvítí v mozku, moc práce neuděláte.

Všechny ty nejlepší nápady pocházejí z průběhu vývoje a práce samotné. Věci vás napadnou. Pokud stále sedíte na zadku a zkoušíte si vysnít skvělý nápad, budete sedět hodně dlouho, než se něco stane.

Samozřejmě neříkám, abychom nečetli, neradili se a byli nafoukaní pitomci. Jde mi pouze o to, abychom pořád něco nestudovali a nakonec nezjistili, že jsme celý život strávili v knihách, třebaže máme talent a možnost něco vytvořit a "změnit svět" - i kdyby jenom ten náš.