35mmCZ 2011

V červenci jsem odeslal svůj osobní fotoaparát typu HOLGA 135 na Slovensko prvnímu z šesti fotografů. On po nafocení šesti snímků foťák zabalil a poslal dál. Druhý, třetí, čtvrtý i pátý udělali to samé a ten šestý mi osobně po dofocení 36 políčkového filmu předal HOLGU a film k vyvolání.

Fotilo se na černobílý kinofilm značky Ilford a typu HP5+, který se vyznačuje citlivosí ASA 400.

Zadání bylo jednoduché: vyfoťte dvě fotky s lidmi, jednu z každodenního života a zbytek je na vaší libovůli. Navrhoval jsem i focení dvoj a více-expozic.

Projekt probíhal od července do konce listopadu 2011 a v současnosti připravujeme další. Více informací naleznete v souhrnu 35mmCZ projektu s putovní Holgou.

autoři fotografií: Ondrej Kapusta, Marek Rybárik, Patr Zahnáš, Michal Diatka, Pavel Smolek a Radek Pokorný