FOTO MISE: podněty k focení - RÁJ

Někteří si představují svět s neomezenými zdroji. Jiní vidí svět, kde nepotřebují pracovat. A někdo si možná představuje sféru, kde, ať udělá, co udělá, stále se mu daří. Co je pro vás ráj? A jak myslíte, že vypadá pro druhé? Shodujete se ve svých představách s ostatními? Vidí člověk s negativním myšlením ráj stejně jako pozitivně naladěný jedinec? Je ráj na zemi stejný jako ráj v nebi? Co je to vlastně ráj? Existuje? A můžeme jej v rámci svých životů někdy navštívit?

Fotografie jakéhokoliv ráje přidávejte buď do naší foto-skupiny na flickru, nebo foto-komunity na Google+ s TAGy odclonenoFMraj pro flickr a #odclonenoFMraj pro G+ a to až do úterý 24. května 2016 do 22:00 hodin a máte-li chuť, využijte s TAGem #odclonenoFMraj i Instagram.

Fotografování s chybami a nedostatky jako cesta lepší fotce?

Všimli jste si někdy, že tvorba mistrů fotografů, jejichž práce jsme zvyklí vídat v prestižních galeriích, obsahuje chyby? Jako malý kluk jsem četl každou populárně naučnou knihu o fotografování, sháněl fotografické učebnice, sledoval instruktážní videa, četl časopisy a blogy a všechny tyto zdroje standardního fotografického vzdělání mě učily, že skvělá fotografie je bez chyb. Donedávna mi tedy uznávané fotografie a chyby přišly neslučitelné. Přitom se vůbec nejedná o něco neobvyklého.

Velká většina opravdu dobrých fotografů je bezesporu schopna tvořit technicky kvalitní a téměř dokonalé fotografie, nicméně mnozí z nich se o to vůbec nesnaží a naopak úmyslně do své tvorby začleňují malé nedostatky, které bychom mohli označit za chyby. "Víš, pro mě je ta fotka pak víc přirozená a mám pocit, že je víc moje," řekl mi nedávno úspěšný český fotograf. A třebaže jako malý kluk bych neměl ani ponětí, o čem mluví, v daný moment jsem mu rozuměl.

Chyby dělají fotografii přirozenou a odrážejí osobnost svého autora, zatímco technická dokonalost má tendenci vést k fotografické sterilitě. A běžný a kolikrát ani sofistikovaný divák si nedostatků většinou buď vůbec nevšimnou, nebo se jim jejich přítomnost na fotce natolik líbí, že by si dokonalou fotku ani nechtěli představit.

Mrzí mě, když vidím, kolik talentovaných fotografů a fotografek se nechává manipulovat dogmaty o technické kvalitě, které v zásadě pramení z reklam výrobců fotografického vybavení, které mají za úkol každému z nás vštípit do mysli iluzi pro úspěch potřebné dokonalosti a následně nám prodat ten "nejlepší a nejdražší" objektiv a fotoaparát. Osobně mi přijde pošetilé technickou stránku fotky považovat nade vše. Mám pocit, že technická kvalita sama o sobě je na míle vzdálená skutečné fotografické kvalitě, která má z mého pohledu své diváky obohatit, okouzlit, přesvědčit, něco nám ukázat a něco nám říct.

Stručně řečeno; Fotografie, která pouze ukazuje, jak skvělé vybavení fotograf užil k její tvorbě, mně osobně přijde snad úplně nadbytečná. A tak má dnešní rada je techniku a s ní spojené aspekty tvorby fotky využívat, ale rozhodně se jí zbytečně neomezovat.

FOTO MISE: KONTROVERZE - souhrn fotografování a nové fototéma

FOTO MISE: KONTROVERZE - souhrn fotografování a nové fototéma

Přeji vám krásnou jarní a téměř letní středu plnou pozitivně naladěných lidí, pohody a radosti a s úsměvem na tváři vás vítám u souhrnu právě uplynulé foto mise na téma Kontroverze. Osobně ji nejraději fotografuji na ulici, kde se dá nalézt snad na každém rohu, nicméně vy jde mě velmi mile překvapili konceptuálními fotografiemi, které kontroverzi nejen zobrazují, ale hlavně vedou k zamyšlení nad vámi zpracovanými tématy. Dost už však úvodu a pojďme k věci:

Read More

FOTO MISE: Tipy a inspirace k fotografování - KONTROVERZE

FOTO MISE: Tipy a inspirace k fotografování - KONTROVERZE

Protichůdné názory, spory vedené na veřejnosti, společnost štěpící se na dva tábory, ... Stará, ale i nová média - společenské sítě - třebaže náš pohled na svět mohou manipulova a uměle vytvářet spory, jen aby zvýšila svou sledovanost, často inspirují fotografy k velmi zajímavým fotografickým projektům. Účelem této mise na téma Kontroverze je tedy nejen o rozvoji naší kreativity a schopnosti tématicky fotografovat, ale také se do jisté míry jedná o podnět, jenž by i vás mohl inspirovat a dovést k dlouhodobému fotografickému projektu, který vám bude blízký.

Read More

Jak se stát lepším fotografem a významně lépe fotografovat

Co bych mohl a měl dělat proto, abych se jako fotograf neustále zlepšoval? Pravděpodobně jako mnoho jiných fotografů se často zamýšlím nad touto otázkou a v zásadě jsem nenašel univerzální odpověď. Na rady ostatních jsem začal více cestovat, nicméně a zvláště v současné světové situaci se cesty do určitých míst naší planety nedoporučují a navíc každý cestovat nemůže. Chtěl jsem tedy najít něco, co bych mohl dělat bez ohledu na místo a čas, avšak až do nedávna jsem tápal ve tmě.

Minulý týden mi však významně otevřel oči americký fotograf Joel Meyerowitz. Říkal, že když si představíme vývoj fotografa jako křivku na grafu, nejspíš uvidíme rostoucí trend křivky, který, třebaže v určitých místech může klesat, směřuje z levého spodního rohu doprava nahoru. Naše křivka však nemusí růst pouze postupně, ale v určitých bodech může růst skokem - jak kdyby se fotograf najednou dostal o úroveň výš. K takovému skoku může dojít například ve chvíli, kdy se fotograf dostane na pomyslný vrchol, kdy je už docela dobrý a je schopen zvládnout téměř cokoliv v rámci fotografie. Například může být profesionálem, nebo “pouze” amatérem s parádním portfoliem. V tomto okamžiku, říkal Joel, by se prý měl daný fotograf zamyslet, co ze všech svých nabytých znalostí může zapomenout resp. jaké fotografické, umělecké, technické nebo jiné pravidlo může přestat respektovat a následně tím získat dostatek volnosti, aby se mohl skokem posunout o úroveň výš a zásadně lépe fotografovat.

Něco takového, aniž bych si to tehdy uvědomoval, pro mě jednou udělal český fotograf Antonín K., který mi dvěma slovy otevřel dveře do vyšší fotografické sféry. Seděli jsme u stolu v kavárně, a já mu ukazoval několik hodin předem nafocené fotky na displeji svého fotoaparátu. Občas jsme se u nějaké zastavili, zatímco jiné někdy jemu a jindy nám oběma nestály za řeč. A po několika minutách jsme narazili na fotografii, kterou jsem měl tendenci přehlédnout, zatímco on mi na ni řekl: "Co tahle?" "No, ta je dobrá, ale není ostrá," přirozeně jsem odvětil, na což mi Antonín přirozeně řekl: "No a?" Zamyslel jsem se… ”No jo, to je vlastně pravda," s pocitem nově nabyté svobody jsem mu po chvíli odpověděl.

Jednalo se o jeden z několika zásadních momentů mého fotografického života. Do doby nedávné jsem však neuměl přesně vysvětlit, co a hlavně proč se mi tenkrát v hlavě rozsvítilo. Myslel jsem, že jsem pouze přestal věřit v uměle vytvořenou představu zpopularizovanou výrobci fotografického vybavení, že fotka musí být ostrá, aby byla dobrá. A třebaže se má tvorba významně zlepšila, o skoku v růstu jsem neměl ani potuchu a už vůbec jsem netušil, jak něco takového zopakovat. Až nyní, díky géniu z New Yorku, jsem konečné schopen - a vy také - tuto zkušenost replikovat. Přemýšlíte již také, jaké pravidlo můžeme dál přestat respektovat?

FOTO MISE: Mini tipy a inspirace k fotografování - ODPAD

FOTO MISE: Mini tipy a inspirace k fotografování - ODPAD

Za odpad máme tendenci považovat cokoliv. Nepotřebné, ale stále funkční věci, subjektivně nekvalitní fotografie, oblečení vyšlé z módy, muže s domovem i bez něj, ženy, co si vydělávají na život vlastním tělem, a v neposlední řadě i odpad skutečný.  Osobně mě asi nejvíce zajímá, co lidé považují za odpad a co ještě ne a téma nám však nabízí i možnost vizuálně vyjádřit názor na recyklaci.

Read More

Selfie fotografie v dnešní společnosti

V interview pro italský Vogue britský fashion fotograf jménem John Rankin Waddell řekl, že selfie fotografie sdílené na společenských sítích jsou v podstatě reklamy, jimiž člověk prodává sebe samotného.

Selfies are basically adverts for people. You’re selling yourself.
— Rankin

Osobně za ony "selfie" nepovažuji kreativní 365/6denní a 52týdenní autoportrétní projekty a věřím, že ani on, a tak - alespoň zatím - nevidím důvod, proč bych s ním nemohl souhlasit. Co vy?